To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Utvecklande skötsel i kul… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdarKulturreservat och byggnadsminnen som laboratorium för park- och trädgårdsvård

Magazine article
Authors Joakim Seiler
Tina Westerlund
Gunnar Almevik
Published in Bulletin för trädgårdshistorisk forskning
Volume 2014
Issue 27
Pages s. 34-36
ISSN 1652-2362
Publication year 2014
Published at The Craft Laboratory - National centre for crafts in conservation
Department of Conservation
Pages s. 34-36
Language sv
Links www.gardenhistoryforum.org/wp-conte...
Keywords kulturarv, hortikultur, trädgårdsvård, hantverk
Subject categories Horticulture, Learning, Technology and culture, Nature conservation and landscape management

Abstract

Kunskapen om skötsel av det hortikulturella kulturarvet är i allmänhet låg inom kulturmiljövården. Det finns behov av bättre kunskapsunderlag och erfarenhetsutbyte kring antikvariska ställningstaganden och tryggande av de historiska trädgårdarnas och parkernas kulturvärden. Projektet ”Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar” handlar om att dokumentera och utveckla bra trädgårdsmästarpraktiker för det hortikulturella gröna kulturarvet. Projektet ska bidra till att kunskapen om vård av historiska parker och trädgårdar ökar och resultera i användbara kunskapsunderlag för kulturmiljövårdens aktörer och allmänheten.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?