To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Byggnaden som kunskapskäl… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Byggnaden som kunskapskälla

Chapter in book
Authors Gunnar Almevik
Published in Fråga Föremålen. Red. Anna Maria Forssberg & Karin Sennefeldt.
Pages 71-88
ISBN 978-91-44-08980-5
Publisher studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2014
Published at Department of Conservation
Pages 71-88
Language sv
Keywords Metodik, Bebyggelsehistorisk forskning, Byggnadsundersökning. Byggnadsdokumentation, Byggnadshistoria
Subject categories Cultural Studies, Technology and culture, Settlement studies

Abstract

I denna handbok beskriver historiker, arkeologer, etnologer, konstvetare, vetenskapshistoriker, ekonomhistoriker, litteraturvetare och museiintendenter de många olika sätt man kan arbeta med materiell kultur på. Människans historia är också föremålens historia. Vi har skapat allt från enkla bruksföremål till avancerade industritillverkade apparater. Föremålen är inte bara praktiska hjälpmedel utan även uttryck för status och identitet. Men det är inte bara vi människor som format föremålen, föremålen har också format oss. Under senare år har historiskt inriktade forskare blivit alltmer intresserade av materiell kultur – både på ett teoretiskt och empiriskt plan. Denna nya källkategori leder till nya utmaningar för forskaren. Vilka frågor kan man ställa med hjälp av föremål? Vad kan föremål berätta som inte en text kan? Var hittar man historiska föremål? Boken behandlar mötet med det materiella, vilken roll föremål har spelat i konsumtionen, vilken logik som har styrt samlande av föremål samt hur föremål har varit del i att skapa vår verklighet. Dessutom innehåller den en praktisk vägledning till hur man undersöker föremål steg-för-steg och en presentation av Sveriges museer och deras samlingar. Fråga föremålen är främst avsedd som kurslitteratur i humanistiska ämnen vid universitet och högskolor där man arbetar med materiell kultur. Boken är också användbar för alla som arbetar i museivärlden.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?