To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kategorier och positioner… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kategorier och positioner i pedagogisk genusforskning

Chapter in book
Authors Annika Bergviken Rensfeldt
Susanne Dodillet
Rita Foss Lindblad
Published in Utbildning: Makt och politik. Sverker Lindblad och Lisbeth Lundahl (Red.)
Pages 117-140
ISBN 9789144076836
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2015
Published at Department of Education, Communication and Learning
Department of Education and Special Education
Pages 117-140
Language sv
Keywords Pedagogik, genus, genusteori, kunskapsöversikter, kunskapspolitik, forskningspositioner
Subject categories Educational Sciences, Pedagogy, Gender Studies

Abstract

I detta kapitel granskas tre kunskapsöversikter över pedagogisk genusforskning, två från Sverige och en från Tyskland. Genom att undersöka hur översikterna utnyttjar köns- och genuskategorier och beskriver forskningens landvinningar i sammanhanget för kunskapsöversikter, pekar vi ut några av de olika vägval och positioner som tagits. Vi visar också hur sådana positioner och vägval bereder väg för olika allianser och uppfattningar om förhållandet mellan vetenskap, politik och praktik och är något som berör oss alla.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?