To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Personalförsörjning och v… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten

Report
Authors Petra Adolfsson
Andreas Diedrich
Nanna Gillberg
Fredrik Lavén
Lars Walter
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2015
Published at Department of Business Administration
Gothenburg Research Institute (GRI)
Department of Business Administration, Management & Organisation
Centre for Global Human Resource Management
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/38273
Subject categories Business Administration

Abstract

Inom ramen för forskningsprojektet Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten vid GRI (Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet) har intervjuer gjorts med i huvudsak officerare och soldater inom Försvarsmakten under en period då värnplikten upphört och har ersatts med grundläggande militärutbildning. Intervjuerna har haft till syfte att fånga de intervjuades berättelser och tankar om både arbete och framtid inom Försvarsmakten. Studien belyser Försvarsmakten som en organisation som påverkas av globala trender och en omvärld där pågående konflikter även påverkar den professionella praktiken genom bland annat ett fokus på utlandsinsatser. Organisationen söker nya arbetssätt där fler aktörer utanför organisationen blir väsentliga att uppmärksamma och samarbeta med då de anställdas både kortsiktiga och långsiktiga yrkesliv och kompetenser behöver hanteras. Här beskrivs skapandet av Försvarsmaktsråden som en del i detta arbete. Studien visar också att organisationen är på väg in i en ny matchningspraktik där (frivilligt) anställda kan väga sin anställning inom Försvarsmakten mot andra möjliga aktiviteter och yrkesalternativ. Det leder till att organisationen likväl som den enskilda anställda löpande bedömer varandra.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?