To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att kopiera ett original … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att kopiera ett original eller skapa en originell kopia? Om unga betaläsare och föreställningar om originalitet

Chapter in book
Authors Camilla Brudin Borg
Christina Olin-Scheller
Published in Mångfaldens möjligheter: Litteratur och språkdidaktik i Norden / i redaktion av Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam & Olle Widhe
Pages 55-71
ISBN 9789187850561
Publisher Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning&Nordiska nätverket för modersmålsdidaktik
Place of publication Göteborg
Publication year 2014
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Pages 55-71
Language sv
Links www.kau.se/sites/default/files/Doku...
Keywords nätkulturer, fanfiction, manga, Sailor Moon, betaläsare, imitation, kopiera, informellt lärlingskap, plagiat, originalitet,
Subject categories Languages and Literature

Abstract

Artikeln undersöker föreställningar om imitation och originalitet hos ett antal sk. ”beta-läsare", vilka erbjuder sig att hjälpa andra fanfictionskribenter att förbättra sina berättelser om den japanska mangan Sailor Moon. Syftet med artikeln är att undersöka hur gränsdragningen mellan original och kopia ser ut i intervjumaterialet. Hypotesen är att de föreställningar om utveckling som kan avläsas via nätgemenskaperna i fankulturen och på fanfiction-sajter har stora likheter med de föreställningar om utveckling och kunskap som man kan finna i den japanska seriekulturen. Då skapandet av fanfiction på internet förmodligen har andra funktioner än att skapa ett unikt och individuellt uttryck söker man inte originalitet och individualitet i den romantiska meningen. Man förhåller sig inom fanfictionskrivande närmare de västerländska förromantiska – eller asiatiska – lärstrukturerna med viktiga inslag av ”imitatio” och lärlingskap. Vi menar att en djupare förståelse för den specifika kompetens som utvecklats av ”imitatio" i fandoms och fanfictionskrifter också kan ge nya perspektiv på lärande i formella miljöer – perspektiv som är nödvändiga att anlägga för att kunna möta och värdera internetkulturernas samtida uttryck som tydligt visar upp andra sätt att uppfatta kunskap och identitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?