To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Elevers och lärares läran… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Elevers och lärares lärande i skolan – livsvärldsliga grunder

Chapter in book
Authors Jan Bengtsson
Inger Berndtsson
Published in Lärande ur ett livsvärldsperspektiv
Pages 15-34
ISBN 978-91-40-68711-1
Publisher Gleerups
Place of publication Malmö
Publication year 2015
Published at Department of Education and Special Education
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Pages 15-34
Language sv
Keywords lärande, skola, elev, lärare, skolans innehåll, livsvärld
Subject categories Pedagogy

Abstract

Centrala dimensioner för lärande i livsvärlden utgörs av individer och deras värld, samt det innehåll som ska läras. Med grund i livsvärldsteorin utvecklas innebörder i dessa dimensioner och hur de samverkar i lärandet. Kapitlet utgör en grund och referensram för innehållet i de övriga kapitlen i antologin. I kapitlet beskrivs skolan som en regional värld med särskilda karakteristika som får sin mening via hur människor förstår och använder det som finns där. Det är i skolan som elever och lärare lär sig en mängd olika innehåll.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?