To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Lärande ur ett livsvärlds… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Lärande ur ett livsvärldsperspektiv

Edited book
Authors Jan Bengtsson
Inger Berndtsson
ISBN 978-91-40-68711-1
Publisher Gleerups
Place of publication Malmö
Publication year 2015
Published at Department of Education and Special Education
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Keywords lärande, livsvärld, skola, elever, lärare, levd kropp
Subject categories Pedagogy

Abstract

Inom den livsvärldsfenomenologiska traditionen är människors livsvärld grunden för både forskning och teoriutveckling om lärande. Liv och värld, kropp och själ, objekt och subjekt, fysiskt och psykiskt, individ och samhälle är inte isolerade ståndpunkter. I stället utgör livsvärlden en pluralistisk och integrativ utgångspunkt för att förstå människors lärande. I den här boken presenteras forskning kring elevers och lärares lärande i skolan utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. I livsvärlden är individer och deras värld, samt det innehåll som ska läras, centrala dimensioner. Med grund i livsvärldsteorin utvecklar författarna innebörder i dessa dimensioner och hur de samverkar i lärandet. Bokens olika kapitel tar sin utgångspunkt i människors konkret erfarna värld samt i teorier om livsvärlden. Här behandlas livsvärldsfenomenologiska grunder för att förstå elevers och lärares lärande i skolan, betydelsen av förtroendefulla relationer i skolan, emotionell lyhördhet i lärares arbete, betygsättning i skolan, relationen mellan kropp och kunskap, existensens betydelse för lärande samt bildning i det senmoderna samhället.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?