To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Skolbaserad gymnasial lär… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Skolbaserad gymnasial lärlingsutbildning . Delanalys av hur utbildningsformen formuleras och kontextualiseras i samtida policy och styrdokument. NORDYRK Juni 2013

Conference contribution
Authors Ingela Andersson
Published in NORDYRK Juni 2013 Karlstads Universitet
Publication year 2013
Published at Department of Education and Special Education
Language sv
Keywords Gymnasial yrkesutbildning, skolbaserad lärlingsutbildning, innehållsanalys,
Subject categories Educational Sciences, Pedagogical Work

Abstract

2011 införs lärlingsutbildning i den sammanhållna svenska gymnasieskolan som en av två vägar till en yrkesexamen. Traditionellt har gymnasial yrkesförberedande utbildning varit i huvudsak skolförlagd, vilket innebär att vi inte har några långtgående traditioner av arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolans regi. Mitt forskningsintresse handlar om hur lärlingsutbildningen tar form i policy och styrdokument, i skolans organisation och i genomförandets praktiker – i mötet mellan skolan och arbetslivet. I detta papper presenteras datakonstruktion och en delanalys av hur lärlingsutbildningen formuleras och kontextualiseras i samtida policy- och styrdokument. Analysen är en innehållsanalys i två steg (Krippendorf 2004; Graneheim och Lundman 2004). I ett försök att visa hur jag gått tillväga med analysen lyfter jag fram två teman där lärlingsutbildningen kontextualiseras i texterna och där den förhandlas i dialogen inom textkedjan. Jag har ännu inte lagt ett teoretiskt perspektiv på dessa data, vilket betyder att resultaten är på en beskrivande nivå nära texten. Resultatet visar att lärlingsutbildningen i dessa policysammanhang formuleras och kontextualiseras som grundläggande yrkesutbildning i gymnasieskolans regi, vilken till minst hälften förläggs i arbetslivet. I spänningsfältet där utbildningens innehåll och form förhandlas visar delanalysen att utbildningen är under utformning i det politiska sammanhanget, som en av två vägar till en gymnasial yrkesexamen. En sammanfattande slutsats är att den svenska lärlingsutbildningen som är under utformning i de politiska sammanhangen är komplex då den inte har befästa traditioner att bygga på, vilket sannolikt också påverkar hur utbildningen tar form i olika skolors verksamheter i förhållande till lokala förutsättningar och behov.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?