To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Lokalsamhällen och familj… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Lokalsamhällen och familjeliv i omvandling

Chapter in book
Authors Ulla Björnberg
Published in Det personliga är sociologiskt
Pages 199-218
ISBN 978-91-47-11503-7
Publisher Liber
Place of publication Malmö
Publication year 2014
Published at Department of Sociology and Work Science
Pages 199-218
Language sv
Subject categories Sociology

Abstract

Kapitlet ingår i en bok ”Det personliga är sociologiskt. 14 professorer om svensk sociologi”. Det beskriver författarens syn på egen sociologiska bana i anslutning till sociologiska trender och brytpunkter under knappt 50 år. Analyser av förändrade villkor för familjeliv redovisas med hänsyn till lika begrepp och förståelseramar, särskilt maktstrukturer kopplade till kön och makt. Vidare ges en kort redovisning av inriktningar inom sociologin som akademiskt äm

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?