To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Vilken betydelse fick Sve… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vilken betydelse fick Sveriges inträde i EU för jämställdhet och familjepolitik i Sverge och EU?

Chapter in book
Authors Ulla Björnberg
Published in Förhoppningar och farhågor- Sveriges först 20 år i EU
Pages 127-144
ISBN 91-89608-36-4
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2014
Published at Department of Sociology and Work Science
Centre for European Research (CERGU)
Pages 127-144
Language sv
Links cergu.gu.se/english/publications
Keywords Familjepolitik, jämställdhetspolitik, EU
Subject categories Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Abstract

I kapitlet ställs frågan om hur familje-och jämställdhetspolitik i Sverige har påverkats av EU-inträdetoch i vad mån svensk syn på familj och jämställdhet har haft för inflytande inom EU. Inom EU har kvinnor förvärvsarbee och utbildning en central betydelse. Ekonomiska kriser har emellertid medört att besparingsåtgärder har berört områden inom tjänstesektorn där många kvinor abetar, vilket har fått negativa konsekvenser öfr kvinnors förvärvrbete. Sveriges inträde i EU har inte direkt medfört att synen på familj och kvinors rätt itll självständighet har ändrats.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?