To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Filosofiska perspektiv på… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Filosofiska perspektiv på hatbrott och hatbrottslagstiftning

Conference contribution
Authors David Brax
Published in Ej publicerad
Publication year 2014
Published at Centre for European Research (CERGU)
Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Language sv
Subject categories Philosophy, Ethics and Religion, Ethics, Law, Law and Society, Criminology

Abstract

Hatbrottsbegreppet förekommer i många sammanhang: som paraplybegrepp för hets mot folkgrupp, olaga diskriminering och för brott med hatmotiv. Det förekommer också som term inom forskningen (hate studies), och inom statistiken (t.ex. hos BRÅ). Begreppet finns i de flesta Europeiska länder, där det också finns lagar och överenskommelser som föreskriver att dessa brott ska ses som särskilt allvarliga. Men vad är egentligen hatbrott, och varför är de särskilt allvarliga? Jag kommer att visa att dessa två frågor, den begreppsliga och den normativa, båda har flera potentiella svar. Det finns i själva verket flera hatbrottsbegrepp, och flera olika skäl varför dessa brott förtjänar särskilt uppmärksamhet och hårdare straff än andra, ”parallella”, brott. Jag påpekar också att det av flera skäl är viktigt att vi är klara över vilket begrepp det är vi använder, och vilket rättfärdigande vi åberopar för hur vi behandlar dessa brott.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?