To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

40-talet och 40-talistern… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

40-talet och 40-talisterna: kritik och debatt

Other
Authors Mats Jansson
Published in Litteraturbanken: Presentationer och introduktioner
Publication year 2014
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Language sv
Subject categories Languages and Literature

Abstract

1940-talet var en period i svensk litteratur som inte enbart såg en mängd särpräglade litterära begåvningar träda fram. Det var även ett skede då litteraturkritiken växte sig stark, ofta i samverkan med den nya litteraturen. Denna litteraturkritik tog som sin uppgift att förklara, uttolka och försvara den nya litteraturen. Det uppstod därmed en allians mellan litteratur och litteraturkritik som sannolikt bidrog till modernismens slutliga genombrott under skedet. Flera av de mest framträdande 40-talsförfattarna var samtidigt verksamma som kritiker: Karl Vennberg, Erik Lindegren, Stig Dagerman och Werner Aspenström. De var ”poet-critics” i T.S. Eliots mening, för att låna ett begrepp från en av det svenska 40-talets litterära och litteraturkritiska förebilder. Det är i en sådan dubbelroll som poeten och kritikern Erik Lindegren uppträder i den så kallade obegriplighetsdebatten, som vi återkommer till längre fram. I centrum för denna litteraturkritiska debatt står nämligen hans egen poesi i mannen utan väg, 40-talets mest betydelsefulla diktsamling.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?