To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Organisasjonsteori… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Organisasjonsteori

Other
Authors Ulla Eriksson-Zetterquist
Thomas Kalling
Alexander Styhre
Kristin Woll
ISBN 978-82-02-38329-9
Publisher Cappelen Damm Akademisk
Place of publication Oslo
Publication year 2014
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Department of Business Administration, Management & Organisation
Language no
Subject categories Business Administration

Abstract

Organisasjonsteori gir en solid og oversiktlig presentasjon av faget organisasjonsteori. Den dekker emnene som tradisjonelt inngår i faget slik det undervises på universitet og høyskoler, og legger vekt på den nordiske tradisjonen i utvalget av tekster og eksempler. Boken er strukturert etter fagets historiske utvikling, fra antikken via den klassiske organisasjonsteorien og byråkratiteorien, og helt frem til de seneste utviklingstrekk, og viser sammenhengen de ulike skoler og teorier har vokst frem i. Organisasjonsteori bygger på den svenske Organisation och organisering av Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling og Alexander Styhre. Den norske utgaven er oversatt og bearbeidet av Kristin Woll. Woll har i tillegg formulert læringsmål for de forskjellige kapitlene og dessuten skrevet et eget kapittel om makt. Boken er utviklet for undervisningsformål av skandinaviske forfattere som både representerer akademisk tyngde, omfattende lærebokproduksjon og lang erfaring med å undervise faget på universitet og høyskoler i Sverige og Norge.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?