To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Relationsinriktat Ledarsk… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Relationsinriktat Ledarskap för Innovationsutveckling Mätinstrumentet Leader-Member Exchange (LMX)

Report
Authors Sven Hemlin
Leif Denti
Stefan Tengblad
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2014
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Department of Psychology
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/37366
Subject categories Business Administration, Psychology

Abstract

Den här rapporten redovisar huvudresultaten av forskningsprojektet ”Chefskap för Sverige: En fråga om relationer och ansvarstagande” och utprövningen av ett ledarskapsinstrument, för mätning av det innovationsfrämjande ledarskapet. Instrumentet är ett validerat frågeformulär med skattningsskalor baserat på ledar-medarbetar utbytesteori (Leader-Member Exchange, LMX). Forskningsprojektet genomfördes med stöd av Vinnova under åren 2008- 2013 av Stefan Tengblad, professor i företagekonomi) och projektledare, Sven Hemlin, professor i psykologi, biträdande projektledare och Leif Denti, fil.lic. i psykologi, doktorand i projektet. Rapporten innehåller följande avsnitt: I del ett presenteras projektets bakgrund och syfte, två skilda synsätt på ledarskap i forskningen, projektets delstudier och huvudresultat, slutsatser av projektet samt Instrument, skalor för ledarskap med relationsperspektiv (LMX och transformativt ledarskap). Därefter, i del 2, redovisar vi LMX-instrumentet som det använts i våra empiriska studier och skilda utfallsmått som det relaterats till (t ex innovation), de mätproblem vi påträffat, projektets resultat och slutsatser av ledarskapsmätningar med LMX-instrumentet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?