To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

De lege interpretata - om… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

De lege interpretata - om behovet av metodologisk reflektion

Journal article
Authors Eva-Maria Svensson
Published in Juridisk publikation
Volume Jubileumsnummer
Issue 2014
Pages 211-226
ISSN 2000-2920
Publication year 2014
Published at Department of Law
Pages 211-226
Language sv
Keywords juridisk metod, rättsvetenskaplig metod, de lege interpretata
Subject categories Law

Abstract

En vanlig föreställning är att det finns en juridisk metod och en rättskällelära. I denna artikel ifrågasätts den uppfattningen och istället diskuteras förekomsten av flera olika juridiska metoder och rättskälleläror som kan användas i juridisk argumentation. Mot bakgrund av de välkända begreppen de lege lata (rätten som den är) och de lege ferenda (rätten som den borde vara) lyfter författaren fram ett alternativt samlande begrepp i form av de lege interpretata (rätten som den uttolkats/ut tolkas) för att bättre åskådliggöra den juridiska processen som en tolkning eller föreställning om vad rätten är. Artikeln behandlar också hur forskare och praktiskt verksamma jurister bör närma sig dessa frågor och hur deras roller förhåller sig till varandra.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?