To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Konst och hälsa… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Konst och hälsa

Chapter in book
Authors Gunilla Priebe
Morten Sager
Published in Kultur och hälsa - ett vidgat perspektiv
Pages 55-90
ISBN 978-91-88348-57-9
Publisher LIR.SKRIFTER.VARIA
Place of publication Göteborg
Publication year 2014
Published at Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Pages 55-90
Language sv
Keywords Konst och hälsa, biomedicinsk diskurs, metodologisk reduktionism, helhetssyn
Subject categories Theory of science

Abstract

Fältet Konst och hälsa (eng. Arts and Health) är en del av det bredare Kultur och hälsa. Det är ett praktiskt och metodinriktat fält, som omsätter och prövar idén att kultur både kan verka läkande och främja välbefinnandet. I litteraturen beskrivs Konst och hälsa genomgående som mångfacetterat, både i fråga om vilka forskningsdiscipliner, praktiska verksamheter och konkreta aktiviteter som inkluderas, och i fråga om vilka dessas syften och fokus är. Det som förenar de skiftande verksamheterna är intresset för konsternas betydelse för hälsa och välmående. Det föreliggande kapitlet är en analytisk introduktion till fältet Konst och hälsa och inte en heltäckande eller systematisk översikt. Förhoppningen är att kapitlet ska väcka nyfikenhet och leda läsaren vidare exempelvis genom de rika litteraturhänvisningarna. Vi presenterar också några begrepp, som kan skapa en förståelse för fältet – bortom de enstaka exempel som vi tar upp. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt, som gradvis ökar den analytiska nivån.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?