To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kultur och hälsa: Ett vid… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kultur och hälsa: Ett vidgat perspektiv

Edited book
Authors Ola Sigurdson
ISBN 978-91-88348-57-9
Publisher LIR Varia
Place of publication Göteborg
Publication year 2014
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/36032
Keywords Kultur och hälsa, medicinsk humaniora, konst och hälsa
Subject categories Other Humanities, Philosophy, General Literature Studies, Faith and reason, Theory of science

Abstract

Vad är kultur och hälsa? I Kultur och hälsa: ett vidgat perspektiv presenteras det högaktuella forskningsfältet utifrån ett brett och mångvetenskapligt perspektiv. Boken tar upp grundfrågor som: vilka innebörder har egentligen begreppen kultur och hälsa? hur växte området fram i sverige? hur forskar man om kultur och hälsa? Kan man undvika en instrumentalisering av konsten – och bör man det? Kultur och hälsa: ett vidgat perspektiv ger också en utförlig introduktion till två centrala internationella forskningsinriktningar: ”konst och hälsa” och ”medicinsk humaniora”. Likaså ges en bild av mångfalden av forskningsperspektiv inom området vid Göteborgs universitet. Kultur och hälsa: ett vidgat perspektiv är en på samma gång tillgänglig och fördjupande introduktion till fältet med många ingångar. Den vänder sig till forskare, studenter, beslutsfattare och yrkesverksamma som en viktig resurs i såväl framtida forskning som praktiskt arbete.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?