To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Unga människor och (o)möj… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Unga människor och (o)möjliga yrkesidentiteter

Chapter in book
Authors Ylva Ulfsdotter Eriksson
Anna Hedenus
Published in Att förstå ungdomars identitetsskapande - en inspirations- och metodbok
Pages 220-247
ISBN 978-91-47-09833-0
Publisher Liber AB
Place of publication Stockholm
Publication year 2014
Published at Department of Sociology and Work Science
Pages 220-247
Language sv
Keywords unga, yrkesidentitet, stereotyper, genus, yrkesbeskrivningar
Subject categories Sociology

Abstract

Unga människor och (o)möjliga yrkesidentiteter, är skrivet av Ylva Ulfsdotter Eriksson och Anna Hedenus. I kapitlet sätts identitetsskapande i relation till kontexten yrke och yrkesroll. Yrke är för många ungdomar en icke-fråga då det ligger i framtiden och är något som andra har, till skillnad från ungdomarna själva. Trots detta är yrkesval nära kopplat till tonåringens skolval och sociala tillhörighet. Kapitlet bygger på intervjuer med gymnasieungdomar och avslutas med forskarreportaget ”Fler hinder för ungas möjliga yrkesidentiteter”.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?