To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Naturen för mig. Nutida r… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv

Edited book
Authors Katarina Saltzman
Lina Midholm
ISBN 978-91-86959-14-2
Publisher Institutet för språk och folkminnen, i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2014
Published at Department of Conservation
Language sv
Subject categories Ethnology

Abstract

Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv är en populärvetenskaplig bok om människor och natur. Den bygger på erfarenheter och berättelser som vittnar om ett stort engagemang, men också om att ämnet är stort och svårgripbart. I Naturen för mig medverkar forskare från de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet. Med etnologiska perspektiv undersöker de naturen som en del av människors vardag och kultur. Boken utgår från ett rikt och mångsidigt material som har samlats in över hela Sverige – genom frågelistor, intervjuer och fältarbeten. Den innehåller ett trettiotal artiklar som varvas med citat, berättelser, teckningar och fotografier. De många rösterna ger perspektiv på olika sidor av människors relationer till naturen och berör frågor som: Vad är natur? Var finns den? Vad gör vi där?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?