To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Barnvittnen och trovärdig… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Barnvittnen och trovärdighet

Other
Authors Sara Landström
Eric Bylander
Published in Sveriges Radio P4: Vetandets värld
Volume Måndag 17 mars kl 12:10
Publication year 2014
Published at Department of Psychology
Language sv
Links http://sverigesradio.se/sida/avsni...
Keywords Rättspsykologi, Känslor, barns vittnesmål, trovärdighetsbedömningar
Subject categories Applied Psychology

Abstract

Det kan tyckas självklart att brottsoffer som visar sina känslor lätt blir trodd av sin omgivning. Men ett experiment visar att även juridikstuderande som arbetar med vittnesmål låter sig påverkas. Ett psykologiexperiment där barnskådespelare berättar om mobbning på två olika sätt, antingen starkt känslomässigt eller neutralt kan ge helt olika utfall av sanningen. Vid Göteborgs universitet arbetar psykologiforskaren Sara Landström med barnskådespelare som berättar om hur ett gäng tagit pojkens/flickans mössa och spolat ned den i toaletten. En video med barnen spelas upp för juridikstuderande i straffrätt (totalt 155 st) och ett batteri med skattningsskalor används för att mäta trovärdighet. Resultat blev att en "emotional victims effect" gör sig gällande när försökspersonerna gör sina bedömningar. Betyder det då att man som offer kan göra "sin version" till sanning och därmed påverka domslut?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?