To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Pollen Luftföroreningar A… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Pollen Luftföroreningar Allergi

Report
Authors Åslög Dahl
Maria Grundström
Håkan Pleijel
Publisher Länsstyrelsen i Västra Götaland
Place of publication Göteborg
Publication year 2014
Published at Department of Biological and Environmental Sciences
Language sv
Links www.lansstyrelsen.se/vastragotaland...
Keywords pollen, luftföroreningar, läkemedelsförbrukning, antihistaminer, vädertyp, väderlek, miljöövervakning, allergi
Subject categories Other Medical Sciences, Biological Sciences, Earth and Related Environmental Sciences

Abstract

Detta häfte informerar om pollen och pollenallergi samt de viktigaste resultaten från ett utvecklingsprojekt som genomförts av Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har varit samordnare för projektet. Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, VTI samt Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet har deltagit. Arbetet ligger inom det nationella och regionala programområdet för Hälsorelaterad miljöövervakning. Projektets syfte har varit att analysera hur allergiframkallande pollen och några luftföroreningar tillsammans påverkar hur många recept som skrivs ut för allergiläkemedel, och hur mycket receptfria allergipreparat som säljs. Resultaten visade att det finns ett samband, och att det går att ta fram ett index som tar hänsyn till både pollenhalter och luftföroreningar. Detta skulle i sin tur kunna vara ett viktigt underlag för förbättrad information till pollenallergiker. Projektet har finansierats av Naturvårdsverket inom ramen för Hälsorelaterad miljöövervakning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?