To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kärleksbesvär och intelle… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kärleksbesvär och intellektuellt utbyte - om vänskapen mellan Fredrika Bremer och Per Johan Böklin

Chapter in book
Authors Ingrid Holmquist
Published in Könsöverskridande vänskap. Om vänskapsrelationer mellan intellektuella kvinnor och män
Pages 151-191
ISBN 978-91-7061-097-4
Publisher makadam förlag
Place of publication Göteborg
Publication year 2011
Published at Department of Cultural Sciences
Pages 151-191
Language sv
Keywords vänskap (antikens vänskapssyn, romantisk vänskap), kärlek, intellektuella kvinnor
Subject categories History of Ideas, Religious Studies, General Literature Studies

Abstract

I vänskapen mellan Bremer och Böklin är det intellektuella utbytet stabiliserande medan konflikten mellan vänskap och kärlek hotar relationen.Denna konflikt har tidigare uppmärksammats i forskningen; här diskuteras och kontextualiseras den som en motsättning mellan romantisk vänskap och romantisk kärlek. Konflikten förstås också utifrån genus- och klassperspektiv. Den intellektuella gemenskapen utgår från deras position som kristna intellektuella. Här uppnår de både likhet och jämlikhet, men när Bremer radikaliseras kvinno- och allmänpolitiskt försvagas vänskapen även i detta avseende, men varar ändå livet ut.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?