To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Vad hände i offentlig sek… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vad hände i offentlig sektor när LAS-gränsen höjdes: vilka fortsatte att jobba till 67?

Journal article
Authors Roland Kadefors
Agneta Thorin
Anders Öhman
Published in Arbetsmarknad & Arbetsliv
Volume 20
Issue 1
Pages 25-38
ISSN 1400-9692
Publication year 2014
Published at Department of Sociology and Work Science
Pages 25-38
Language sv
Keywords pensionering; offentlig sektor; lagen om anställningsskydd
Subject categories Work Sciences, Older people and ageing

Abstract

År 2001 höjdes den ålder till vilken man hade rätt att som arbetstagare kvarstå i tillsvidareanställning, den så kallade LAS-gränsen, från 65 till 67 år. Men hur många och vilka var det som tog till vara möjligheten att fortsätta arbeta efter att de fyllt 65 år? En analys av historiska data vid Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen visar att det inledningsvis var få anställda som valde att fortsätta, men att andelen sedan ökade över tid. Anställda i akademikeryrken, främst män, valde i högre grad än andra att kvarstå i anställning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?