To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att konkretisera det abst… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att konkretisera det abstrakta: Förstå och undervisa om entropi och temperatur

Chapter in book
Authors Roland Kjellander
Published in Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
Pages 59-76 kap 3
ISBN 978-91-44-09000-9
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2013
Published at Department of Chemistry and Molecular Biology
Pages 59-76 kap 3
Language sv
Keywords Didaktik, termodynamik, naturvetenskap, entropi, temperatur
Subject categories Statistical physics, Physical Chemistry, Statistical mechanics, Didactics

Abstract

Termodynamik har en viktig plats inom fysik, kemi och många ingenjörsämnen. Ämnet bereder dock ofta konceptuella och andra svårigheter bland annat på grund av sin abstrakta natur. Ett begrepp som vållar särskild huvudbry är entropi. Orsaken till detta är mångfaldig. Entropi är en storhet som inte kan mätas direkt, dess definition är inte enkel och den har egenskaper som kan vara svåra att förstå varför den har. Dessa egenskaper är emellertid av fundamental betydelse bland annat för naturliga processer. Svårigheterna med entropibegreppet finns både då det gäller att själv att förstå det och att lära ut det till andra. I kapitlet beskrivs ett möjligt sätt att närma sig begreppen entropi och temperatur som författaren funnit vara en framgångsrik väg för studenter att ta till sig de väsentligaste grunderna. Dessutom diskuteras, utgående från författarens erfarenhet, varför flera andra alternativ inte är lika lämpliga ur ett naturvetenskapligt perspektiv eller inte lika tillgängliga för studenterna.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?