To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Den medicinska kroppen oc… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Den medicinska kroppen och de andra kropparna

Chapter in book
Authors Ola Sigurdson
Published in Kroppen i humanioraperspektic. Symposier på Krapperups borg nr 9. Anders Palm och Johan Stenström (red.).
Pages 69–85
ISBN 978-91-7061-134-6
Publisher Makadam förlag
Place of publication Göteborg
Publication year 2013
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Pages 69–85
Language sv
Keywords medicinsk humaniora, kroppslighet, religion och kropp, religion och medicin
Subject categories Systematic theology, Philosophy of religion, Faith and reason, Theoretical philosophy

Abstract

Syftet med kapitlet är både att problematisera hur den kropp som är den samtida medicinens objekt framställs och att föreslå ett byte av teoretiskt perspektiv för att få syn på andra dimensioner av människans kroppslighet. För att göra detta återvänder jag först helt kort till senmedeltiden för att se hur man här föreställde sig den mänskliga kroppen. Sedan vänder jag mig till ett mer teoretiskt resonemang om människans kroppslighet för att så småningom fortsätta till en mer detaljrik beskrivning av hur kroppen uppfattas i samtidens medicinska praktik. Slutligen för jag ett resonemang om hur vi med hjälp av fenomenologin kan få syn på de andra kropparna, eller mer precist alternativa sätt att föreställa oss vår kroppslighet som också placerar in läkekonsten i ett större sammanhang.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?