To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Black 12. The harm has to… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Black 12. The harm has to be spelled out

Report
Authors Dennis Töllborg
Publisher Stella Bianca
Place of publication Göteborg
Publication year 2013
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Language sv
Links www.stella-bianca.se/
Subject categories Law

Abstract

Det har alltid funnits vetenskapsmän som varit beredda att behaga. För oss göteborgare har nyligen en av dessa låtit informera att med göteborgsandan och påståendena om illojal maktanvändning förhåller det sig på följande sätt: ”Göteborg har förlorat mot Malmö i tävlingen om titeln ’Nordens Chicago’; kan staden ta sig upp i ’delectatio morosatävlingen’ genom mutor?” Vår kollega vetenskapliggör det hon kallar kunskap med att introducera en ny benämning på s.k. whistleblowers, i Sverige traditionellt betraktade som ”rättshaverister”; hon kallar dem alltså delectatio morosa, människors som gläds åt självömkan. ”Besläktat med skadeglädje gäller det … inte glädje över någon annans olycka, utan över sin egen. Det skiljer sig också från självömkan, eftersom det just handlar om glädje: ’Titta hur förskräckligt vi har det! Kan du tävla med oss?’” Skandaler är nämligen inte redovisning av empiri, det är sociala konstruktioner, inget ”som upptäcks, utan något som uppvisas, rapporteras, iscensätts och hålls vid liv”. Och skälet till att det är så få whistleblowers i Göteborg, eller i Sverige över huvud taget, är, för henne och de, som hon skriver, få ”nyanserade” journalister som återfunnits bland de som hon läst och som skrivit om göteborgsandan, möjligen – ja, det sägs väl mellan raderna rätt tydligt – att det inte funnits något att vissla om. Vad skall man säga? Om jag nu inte till slut blivit så förbannat trött på dessa charlataner, skulle jag (och kanske t.o.m. du) blivit lika förbannad som en annan ”besvärlig människa” tidigt blev när någon antydde att alla, också han, ändå bara sysslade med ”narratives” och ”sociala konstruktioner”: ”Among the several sins that I have been accused of committing, none is more false than the one that I have, as the principle objective in my work, the spirit of research. When I paint, my object is to show what I have found and not what I am looking for. In art intentions are not sufficient and, as we say in Spanish: love must be proved by deeds and not by reasons. What one does is what counts and not what one had the intention of doing”. Här är lite empiri rörande vart våra OH-medel går och, framförallt, hur universitetet ser på sin egen ”värdegrund” och på svensk grundlag. Om det nu längre finns någon inom vetenskapen som anser att empiri alltjämt har åtminstone någon form av relevans. Göteborg den 10 september 2013

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?