To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Barn och socialarbetare b… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Barn och socialarbetare berättar om utredningar och biståndsinsatser. Ett forskningsprojekt om socialtjänstens arbete med barn och deras familjer.

Book
Authors Monica Nordenfors
Eva Landmér
ISBN 978-91-637-3491-5
Publication year 2013
Published at Department of Social Work
Language sv
Keywords Socialtjänst, barn, familj, delaktighet, utredning
Subject categories Other Social Sciences

Abstract

Under senare år har det sociala arbetet i Sverige i allt högre grad tvingats förhålla sig till krav på en mer vetenskapligt underbyggd kunskapsbas. Mot bakgrund av detta har frågan väckts hur en liten kommun som Svaleby ska agera inom socialtjänstens arbete med barn och familj. Syftet med studien är att öka medvetenheten om vad som faktiskt görs idag, vad det leder till samt att utveckla befintlig verksamhet. Rapportens empiriska avsnitt består av två delar. Den första belyser hur några barn och unga som varit med om att utredas av socialtjänsten och som har beviljats bistånd beskriver sina erfarenheter. Barns delaktighet diskuteras generellt samt specifikt i förhållande till de intervjuade barnens upplevelser. I den andra delen beskrivs och analyseras personalens berättelser om hur det är att arbeta med utsatta barn och familjer inom socialtjänsten i Svaleby. De organisatoriska förutsättningarna och socialarbetarnas position i organisationen diskuteras. Studien är finansierad av Skaraborgsinstitutet och Svaleby kommun.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?