To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kvinnors erfarenheter av … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kvinnors erfarenheter av stöd från Mödra-barnhälsovårdsteamet i Haga

Report
Authors Monica Nordenfors
Ingrid Höjer
ISBN 978-91-89558-76-2
Publisher FoU i Väst
Place of publication Göteborg
Publication year 2012
Published at Department of Social Work
Language sv
Links www.grkom.se/download/18.51c1fe4013...
Keywords Mödra-barnhälsovård, missbruk, stöd, barn, samverkan
Subject categories Other Social Sciences, Other Medical Sciences

Abstract

Gravida kvinnor med missbruksproblematik har stora behov av stöd inom en mängd områden och de behöver mycket tätare uppföljning än vad mödrahälsovården vanligtvis vanligtvis kan erbjuda. Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga (MBHV) är en av ett fåtal resursenheter i Sverige som arbetar specifikt med gravida kvinnor med missbruksproblem och deras barn. Den här rapporten bygger på intervjuer med kvinnor som har haft kontakt med MBHV-teamet. Genom deras berättelser framträder personalens förhållningssätt där de, i enlighet med de flesta av de intervjuades beskrivningar, lyckas förmedla ett accepterande, respektfullt förhållningssätt där kvinnorna upplever att de ha en egen kompetens och förmåga. Rapporten identifierar också ett antal utvecklingsområden: att arbeta fram former för stöd även till papporna, kontakten med socialtjänsten, samarbetet med psykiatrin samt att utveckla kontakten med de kvinnor som är läkemedelsberoende.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?