To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Regeringens styrning av f… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Regeringens styrning av förvaltningsmyndigheterna efter den 1 januari 2011

Magazine article
Authors Tormod Otter Johansson
Published in Svensk Juristtidning
Volume 2012
Issue 9
Pages 824
ISSN 0039-6591
Publication year 2012
Published at Department of Law
Pages 824
Language sv
Links www.law.gu.se/digitalAssets/1456/14...
Subject categories Administrative law, Constitutional law

Abstract

Sveriges grundlag reviderades den 1 januari 2011 och författaren argumenterar för att förändringarna både pekar på en fortsatt utveckling av den svenska konstitutionella traditionen och en möjlig påverkan av EU-rätten och Europakonventionen i relationen mellan regeringen och de underlydande förvaltningsmyndigheterna. Dessa frågor belyses med en historisk genomgång av den svenska konstitutionens utveckling.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?