To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Svenska för invandrare - … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Svenska för invandrare - brygga eller gräns? Syn på kunskap och lärande inom sfi-undervisningen

Book
Authors Marie Carlson
ISBN 91-44-03232-3
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2003
Published at Department of Sociology
Language sv
Keywords Språk, identitet, diskurs, genus, etnicitet, språkpolitik, integration, vuxenutbildning, kritiska perspektiv, lärande i utbildnings- och samhällskontexter.
Subject categories International Migration and Ethnic Relations, Languages and Literature, Sociology, Educational Sciences

Abstract

Undervisningen i svenska för invandrare har ofta fått symbolisera integrationspolitikens misslyckande - inte minst i mediadebatten. Men hur ses verksamheten av dem som själva ingår i den? Och vilken bild av Sverige är det som framträder i undervisningen? Dessa frågor är utgångspunkt för denna bok om sfi-utbildning. Författaren ger en tankeväckande analys av begrepp som ofta används i diskussionen: ”integration”, ”invandrare”, ”elev”, ”tradition”, ”modernitet”, ”jämställdhet”, ”medbestämmande” och ”demokrati”. "Det ”svenska” som norm är påtagligt. Och hur språkliga uttryck, kategoriseringar och idéer påverkar vårt sätt att tänka om kunskap och lärande. Styrdokument och läromedel har granskats, liksom hur SFI samspelar med omgivande institutioner och med samhällsutvecklingen. Kursdeltagare och utbildare berättar hur de tänker och resonerar om sfi-utbildningen. Boken, en något nedkortad version av Marie Carlsons avhandling, riktar sig till alla som är intresserade av språk, utbildning och etnicitetsfrågor och kan användas inom grund- och forskarutbildning på universitet liksom i fortbildning för olika yrkesgrupper.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?