To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hur upptäcker BUP våld i … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hur upptäcker BUP våld i nära relationer? Förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet.

Book
Authors Ole Hultmann
ISBN 978-91-86759-15-5
Publisher Allmänna Barnhuset
Place of publication Stockholm
Publication year 2013
Published at Department of Psychology
Language sv
Keywords våld i nära relationer,BUP,förekomst,upptäckt
Subject categories Psychology, Applied Psychology

Abstract

Denna rapport sammanfattar två delstudier om upptäckt av barns våldsutsatthet när de får kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Studierna har gjorts inom ramen för forskningsprojektet Kartläggning och behandling inom BUP för barn som upplever våld i sin familj. Syftet med de två studierna var dels att undersöka förekomsten av våld mot mammor i nära relationer bland de som med sina barn söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), dels att undersöka behandlarnas erfarenheter med att identifiera våld genom ett standardiserat frågeformulär. I studie I undersöktes förekomsten av våld mot mammor i nära relationer. Behandlare uppmanades under ett kalenderår att rutinmässigt vid nybesök muntligt fråga mamman till patienten om hon varit utsatt för våld i en nuvarande eller tidigare relation. Av 308 tillfrågade mammor svarade 21 % ja på frågan. Rutinfrågan ställdes dock inte i 30 % av ärendena. I studie II intervjuades fjorton behandlare om deras erfarenheter med att vid nybesök skriftligt fråga om våld i nära relationer. Behandlare intervjuades om hur de uppfattade användandet av ett standardiserat frågeformulär med båda föräldrar. I synnerhet intervjuades behandlarna om ärenden där svårigheter med användandet av formuläret hade förekommit. För att införa en skriftlig rutin om förekomst av våld i nära relationer vid nybesök inom BUP behövs både tid och ett organisatoriskt stöd vid införandet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?