To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Får jag vara med? Erfaren… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp.

Report
Authors Live Stretmo
Charlotte Melander
ISBN 978-91-89558-79-3
Publisher FoU i Väst
Place of publication Göteborg
Publication year 2013
Published at Department of Sociology and Work Science
Department of Social Work
Centre for European Research (CERGU)
Language sv
Links https://goteborgsregionen.se/downlo...
Keywords Ensamkommande barn, mottagande, introduktionsutbildning, socialt arbete
Subject categories Social Work, Sociology, Educational Sciences

Abstract

Hur går det för de ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Göteborgsregionen? Den här studien söker svar på den frågan genom intervjuer med ensamkommande barn och ungdomar, lärare, socialsekreterare, anställda vid boenden, familjehemsföräldrar, gode män med flera. Fokus har varit barnens och ungdomarnas vardagsliv, hälsa och välbefinnande. Dessutom har man i studien följt alla de barn och ungdomar som kom till Göteborgsregionen 2008 genom att gå igenom deras akter hos socialtjänsten och Migrationsverket. Med utgångspunkt i aktstudierna och intervjuerna gör författarna kritiska reflektioner och pekar på förbättringsområden i syfte att stärka det mottagande och det stöd som ensamkommande barn och ungdomar får. Projektet har genomförts av FoU i Väst/GR med medfinansiering från Europeiska flyktingfonden och Gryning Vård AB.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?