To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Strategier för att lära b… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Strategier för att lära barn lära

Edited book
Authors Pia Williams
Sonja Sheridan
ISBN 978-91-47-10012-5
Publisher Liber
Place of publication Stockholm
Publication year 2011
Published at Department of Education, Communication and Learning
Language sv
Keywords Förskola, lärande, strategier, utvecklingspedagogig, förskollärare
Subject categories Other Humanities, Educational Sciences

Abstract

Barns lärande i ett livslångt perspektiv ger en mångfacetterad bild av forskningen om barns lärande. Boken är indelad i fyra övergripande teman och består av tjugo fristående kapitel av ledande internationella forskare från skida forskningstraditioner. Det första temat fokuserar på hur barn lär sig att förstå innebörder och se på nya sätt. Därefter kommer ett tema utifrån barns perspektiv och barnperspektiv diskuterar relationen mellan lek, lärande och omsorg. Det tredje temat handlar om estetikens möjligheter i barns lärande. Boken avslutas med ett tema där flera författare belyser vikten av att lärande för hållbar utveckling genomsyrar verksamheten i förskolan och är en del av läroplanen. Mårdsjö Olsson medverkar i det första temat där hon beskriver strategier för att skapa goda förutsättningar för barns lärande i Förskolan, exempelvis genom att använda utvecklingspedagogik

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?