To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Political Mobility in Con… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Political Mobility in Contemporary Europe

Edited book
Authors Anja K. Franck
Daniel Naurin
ISBN 978-91-89608-35-1
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2012
Published at Centre for European Research (CERGU)
Department of Human and Economic Geography
Department of Political Science
Language en
Subject categories Other Social Sciences

Abstract

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet (CERGU) är ett mångdisciplinärt nätverk, vars syfte är att bidra till förståelsen av politiska, ekonomiska, kulturella, sociala och historiska samhällsförändringar med anknytning till Europa. Särskilt fokus har legat på studier av den europeiska integrationsprocessen och framväxten av den Europeiska Unionen. Sedan 1993 ges delar av resultaten ut i en särskild årsbok, 'Forskning om Europafrågor vid Göteborgs universitet'. Under 2012 lanserade CERGU en ny elektronisk ”Working Paper Series”. Syftet med serien är att kommunicera pågående Europaforskning vid Göteborgs universitet. Årets upplaga av ’Forskning om Europafrågor’ består av fem utvalda bidrag till denna serie. Alla behandlar på olika sätt politisk rörlighet i Europa.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?