To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Södra Råda projektet. Pro… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Södra Råda projektet. Program för forskning- och utvecklingsarbete

Report
Authors Gunnar Almevik
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Mariestad
Publication year 2010
Published at Department of Conservation
Language sv
Links www.craftlab.gu.se/kunskapsbank/pub...
Keywords Rekonstruktion, Södra Råda, procesuell rekonstruktion, medeltid, timmerhus, kyrkotimring timmerkyrka
Subject categories Cultural Studies, History, Archaeology, History of Technology

Abstract

Södra Råda gamla kyrka brann den 11 november 2001 i ett pyromandåd. Kyrkan var världskänd genom de höggotiska kormålningarna och mäster Amunds tak- och väggmålningar i långhuset. Södra Råda var också ett unikt byggnadsverk som en av 11 bevarade medeltida timrade kyrkor. Kort efter branden tog Riksantikvarieämbetet initiativ till ett rekonstruktionsprojekt, ”som ett pedagogiskt exempel för att ge nytt hantverkskunnande och kunskap om vår medeltida historia.” Efter drygt fem år med arkeologiska utgrävningar och byggnadstekniska förundersökningar startade rekonstruktionsarbetet. 2007 lades grund och syllvarv, och vid utgången av 2009 var sju stockvarv upptimrade. Projektet har allt sedan starten försökt nyttiggöra de arkeologiska utgrävningarna och byggnadsrekonstruktionen för turism, lokal kulturutveckling, utbildning och forskning. Bygget av nya Södra Råda kyrka är alltså ett kunskapsprojekt som skall ge kunskaper om hantverk och medeltidshistoria, ett kunskapsprojekt vars genomförande också skall användas för att nå andra mål. Bygget som pedagogik och kunskapsprojekt utgör alltså projektet Södra Rådas grund. FoU-programmet analyserar Södra Råda-projektet ingående ur en mängd perspektiv. Målsättningen med arbetet var att identifiera viktiga åtgärder för att utveckla Södra Råda som vetenskapligt kunskapsprojekt, samt hur detta projekt kan samverka med de pedagogiska och destinationspolitiska ambitionerna.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?