To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Professor i byggnadsarbet… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Professor i byggnadsarbete?

Chapter in book
Authors Gunnar Almevik
Published in Hantverkslaboratoriet
Pages 283
ISBN 978-91-979382-0-4
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Mariestad
Publication year 2011
Published at Department of Conservation
Pages 283
Language sv
Links craftlab.gu.se/digitalAssets/1328/1...
Keywords Hantverk, hantverksutbildning, handlingsburen kunskap, hantverklig kunskap, KY
Subject categories Pedagogical Work, Cultural Studies

Abstract

Den här artikeln behandlar uppbyggnaden av Dacapo Hantverksskola och dess väg från kvalificerad yrkesutbildning till universitetsinstitution. I artikeln beskrivs och analyseras kollegiets prövande och sökande efter ett relevant ämnesinnehåll, en hantverklig pedagogik och kunskapsteori. Den ståndpunkt som jag vill under- bygga i denna artikel att det hantverkliga och det vetenskapliga (eller det hand- lingsburna och det akademiska) inte står i motsats till varandra. Vetenskap är som jag ser det en social överenskommelse om en institutionell form för vissa kunskaper att verka inom. Formen är betydelsefull eftersom den ger både ekonomiskt och socialt kapital för vård, förmedling och utveckling av kunskaper. Hur denna sociala konstruktion ska se ut är inte given, utan någonting som kan och också böromprövas i ett föränderligt samhälle.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?