To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Schizofreni - läkemedelsb… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Schizofreni - läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation

Report
Authors Eva Lindström
Derya Akcan
Mats Berglund
Thomas Davidson
Anniqa Foldemo
Kickan Håkanson
Lennart Lundin
Rurik Löfmark
Annika Nilsson
Mikael Nilsson
Anders Norlund
Bengt Mattsson
ISBN 978-91-85413-50-8
Publisher SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering
Place of publication Stockholm
Publication year 2012
Published at Institute of Medicine
Language en
Links www.sbu.se/upload/Publikationer/Con...
Keywords schizofreni, patient delaktighet, läkemedel, vård, organisation
Subject categories Other Medical Sciences

Abstract

Schizofreni är i de flesta fall en kronisk och invalidiserande psykisk sjukdom. Antipsykotiska läkemedel (neuroleptika) är namnet på den grupp läkemedel som är avsedd att lindra de psykotiska symtomen som uppstår vid schizofreni. Antipsykotiska läkemedel kan indelas i första generationens antipsykotika och andra generationens antipsykotika. Denna litteraturöversikt kompletterar SBU:s systematiska översikt från år 1997 med en granskning av andra generationens antipsykotika. I översikten ingår också ett kapitel om den kunskap man idag har om hur personer med schizofreni upplever sin medverkan och sin delaktighet i behandling och vård. Dessutom ingår ett kapitel där man undersökt värdet av integrerade vårdformer för personer med olika psykiatriska tillstånd där huvuddelen av dem har schizofreni.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?