To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Konflikthantering i Afrik… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Konflikthantering i Afrika

Chapter in book
Authors Fredrik Söderbaum
Published in Karin Aggestam & Kristine Höglund (eds.), Om krig och fred
Pages 197-211
ISBN 9789144075587
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2012
Published at Gothenburg Centre for Globalization and Development (GCGD)
School of Global Studies
Pages 197-211
Language sv
Subject categories Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies), Globalization Studies

Abstract

Några av de våldsammaste konflikterna i världen under de senaste decennierna återfinns i afrikanska länder såsom Angola, Burundi, Kongo-Kinshasa, Liberia, Moçambique, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tchad, och Uganda. Under det kalla kriget kunde de flesta konflikterna i Afrika inte isoleras från tidigare kolonialmakter eller från den bipolära världsordningens logik och supermakternas intressen. Efter kalla krigets slut har ett delvis nytt mönster uppstått där konflikter trappas upp och sprids till grannländer utan att kolonialmakter, supermakter eller det internationella samfundet intervenerar. Även om de flesta konflikterna i Afrika anses vara inomstatliga, påverkar den regionala spridningen möjligheterna till att skapa fred. Den allt större betoningen på afrikanska och regionala organisationer för konflikthantering återspeglas främst i visionen om ”afrikanska lösningar på afrikanska problem” och i den framväxande afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen. Detta kapitel beskriver drivkrafterna bakom och omfattning och resultat av afrikansk och regional konflikthantering. Kapitlet belyser även relationen till andra konflikthanteringsmekanismer, speciellt inom FN-systemet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?