To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Amerikasvenskan förr och … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Amerikasvenskan förr och nu

Journal article
Authors Ida Larsson
Sofia Tingsell
Maia Andréasson
Benjamin Lyngfelt
Jenny Nilsson
Published in Norsk lingvistisk tidskrift
Volume 30
Issue 2
Pages 263-286
ISSN 0800-3076
Publication year 2012
Published at Department of Swedish
Pages 263-286
Language sv
Links www.svenska.gu.se/digitalAssets/147...
Keywords ameriksvenska, språkkontakt, dialekt, koiné
Subject categories General Language Studies and Linguistics, Swedish language

Abstract

Denna artikel jämför dagens amerikasvenska med den som talades för 50 år sedan. Utifrån material som samlats in i Minnesota 2011 och material som samlades in under 1960-talet diskuteras dialektdrag, andraspråksdrag och, slutligen, vad som kan sägas utmärka den amerikasvenska som talas idag. Artikeln vill belysa ämnet ur flera möjliga infallsvinklar, blottlägga några av de processer som är inblandade och skissera några huvudlinjer i utvecklingen av amerikasvenskan.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?