To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Stereotyper och brytare -… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Stereotyper och brytare - Hur föreställningar kring genus, klass och etnicitet utmanas och reproduceras i yrkesbeskrivande film

Conference contribution
Authors Anna Hedenus
Published in g12, 28-30:e november 2012, Göteborg
Publication year 2012
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Subject categories Sociology

Abstract

Trots en politisk strävan att göra den könsmässigt stratifierade svenska arbetsmarknaden mer jämställd tenderar kvinnor och män att fortsätta att välja skilda utbildningar och yrken. I detta sammanhang har yrkesvägledning lyfts fram som ett potentiellt verktyg för att förändra befintliga yrkesvalsmönster. Avgörande för utfallet av vägledningen är således att yrkesbeskrivande material inte reproducerar stereotypa föreställningar om yrken och dess utövare, eller framställer yrken som svår- eller otillgängliga för individer tillhörande vissa sociala kategorier. Genom att analysera det yrkesbeskrivande filmmaterial som ligger på Arbetsförmedlingens hemsida belyses hur yrken och yrkesutövare representeras och skildras i relation till genus, men också till klass och status, ålder och etnicitet. Bland de 182 filmerna i materialet förekommer kvinnliga och manliga yrkesutövare i ungefär lika stor utsträckning. Majoriteten av de yrken – där det förekommer en könsdominans – skildras dock med den ”typiska” representanten och reproducerar på så sätt könsmärkta föreställningar. Dessutom ges män en mer genuskonservativ position än kvinnor genom att de i högre grad får representera mansdominerade yrken och i mindre grad syns som företrädare för kvinnodominerade yrken. Vidare kan noteras att majoriteten av de mycket få yrkesrepresentanter som bryter mot den helvita svenska normen i materialet återfinns i skildringar där deras kön överensstämmer med könsdominansen inom yrket. En närmare kvalitativ analys av 41 filmer lyfter också fram på vilka sätt som filmen som form – och olika filmtekniska grepp – bidrar till att reproducera eller utmana föreställningar kring utövare av olika yrken. Denna analys visar hur användningen av ljud och bild, filmernas narrativ samt användningen av sociala markörer bidrar till i vilken mån presentationen av yrket reproducerar stereotyper eller ger utrymme för brytare.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?