To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Genusperspektiv på företa… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Genusperspektiv på företagsekonomi

Book
Authors Ulla Eriksson-Zetterquist
Elisabeth Sundin
ISBN 978-91-85027-78-1
Publisher Högskoleverket
Place of publication Stockholm
Publication year 2012
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Department of Business Administration, Management & Organisation
Language sv
Subject categories Business Administration

Abstract

Företagsekonomi är ett ämne som innefattar en mängd olika frågor. Främst faller kanske tanken på frågor som bokföring eller redovisning, men ämnet har breddats väsentligt de senaste decennierna. Genusperspektivets inträde har tillfört ämnets utveckling ytterligare en dimension och i denna skrift ger Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Elisabeth Sundin, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, en översikt av genusperspektiv inom företagsekonomin. Skriften redogör till exempel för forskning som handlar om hur föreställningar om kvinnligt och manligt kan få genomslag i organiserandet av arbetsuppgifter, frågor kring kvinnors och mäns möjligheter till att göra karriär, varför det finns så få kvinnliga chefer, samt hur män respektive kvinnor bedriver företag. De berättar också om genusperspektiv inom redovisning, finansiering, marknadsföring och entreprenörskap.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?