To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Framtidens tredje uppgift… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Framtidens tredje uppgifter

Magazine article
Authors Dick Kasperowski
Fredrik Bragesjö
Published in Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Debatter 20121109
Pages 3
Publication year 2012
Published at Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Pages 3
Language sv
Links debatt.rj.se/?p=162
Keywords forskningspolitik, den tredje uppgiften, högskolelagen, samverkan, nyttogörande, kunskapsspridning
Subject categories Research policy, Theory of science

Abstract

Universiteten har alltid haft och föreskrivits olika roller och uppgifter i samhället. En retorik har varit att forskningen måste stå fri från olika intressen för att kunna leverera trovärdiga resultat; en annan att universiteten måste fungera som innovationscentra och medverka till en stabil ekonomi och välfärd. Även om det är vanligt att associera det senare med vår omedelbara samtid så visar flera studier att så inte är fallet. I varierande grad har universiteten under tidens gång öppnat eller slutit sig mot sin omvärld. För att förklara sådana processerna har förtroendet för vetenskapen och universiteten ofta lyfts fram. I anslutning till detta, vill vi lyfta fram två samtidstrender för att belysa och spekulera kring vad som kan vara en framtida utveckling när det gäller universitetens och forskningens relationer till sin omvärld.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?