To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Begreppet hemslöjd idag… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Begreppet hemslöjd idag

Chapter in book
Authors Anneli Palmsköld
Published in Lilli och Prinsen: 100 år av hemslöjd och textil konst
Pages 130-141
ISBN 978-91-7331-505-0
Publisher Carlsson
Place of publication Stockholm
Publication year 2012
Published at Department of Conservation
Pages 130-141
Language sv
Keywords hemslöjd teori, hantverk, Do It Yourself
Subject categories Ethnology

Abstract

Vad menar man när man talar om hemslöjd idag? En produktionsform, en viss sorts produkter, något som tillverkas hemma, särskilda estetiska uttryck, kulturarv, en social företeelse eller något annat? De senare åren har betydelsen och innebörden av begreppet hemslöjd förändrats samtidigt som intresset för att slöjda, hantverka och tillverka saker har ökat. Det finns därför anledning att stanna till och fundera över hur det samtida hemslöjdsbegreppet är konstruerat och vad det kan betyda.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?