To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Begreppet hemslöjd… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Begreppet hemslöjd

Book
Authors Anneli Palmsköld
ISBN 978-91-977539-5-1
Publisher Hemslöjdens förlag
Place of publication Stockholm
Publication year 2012
Published at Department of Conservation
Language sv
Keywords hemslöjd teori, filosofi
Subject categories Ethnology

Abstract

Vad betyder begreppet hemslöjd och hur har det använts? I boken undersöks hur betydelsen av ordet hemslöjd har förändrats från det sena 1800-talet till vår egen tid. Från att ha varit en samhällskritisk rörelse till att bli en del av den internationella Do It Yourself-vågen, har hemslöjdsbegreppet laddats med olika innebörder. Det har varit beteckningen på en produktionsform och sedan på en affärsidé som med framgång omsattes i praktiken. Men det har också förknippats med kvalitet, en utpräglad estetik och med tekniskt och materialmässigt kunnande. Idag menar många att hemslöjd kort och gott är det man tillverkar själv. Genom att följa begreppet framträdet ideologer och debattörer som genom tiden på olika sätt yttrat sig om hemslöjd.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?