To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Högskolans tredje uppgift… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Högskolans tredje uppgift – historia och demokratiska konsekvenser

Conference contribution
Authors Dick Kasperowski
Fredrik Bragesjö
Published in Resultatdialog 2012. Vetenskapsrådets resultatdialog
Pages 12
Publication year 2012
Published at Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Pages 12
Language sv
Keywords högskolelagen; den tredje uppgiften; samverkan; nytta; vetenskapligt medborgarskap.
Subject categories Learning, Research policy, Technology and social change, Theory of science

Abstract

Sedan 1800‐talet har universiteten haft två uppgifter: att utbilda och att forska. För 30 år sedan fick det svenska högskoleväsendet ytterligare en skyldighet: att informera om sin verksamhet och samverka med samhället. Hur kommer det sig att man i Sverige valde att reglera universitetens relationer till sin omvärld i lag? Vilka tillämpningar och konsekvenser har den tredje uppgiften haft? Resultaten från detta projekt kastar nytt ljus över de svenska universitetens plats i samhället och utmanar den vedertagna uppfattningen att samarbete mellan universitet och näringsliv är en sentida företeelse.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?