To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Utvärdering av högskol… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utvärdering av högskolepedagogisk utbildning Högskolepedagogik 3: självständigt arbete, 5 hp (HPE103)

Report
Authors Björn Ohlsson
Jan Holmer
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2012
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Links www.pil.gu.se/kurser/utvarderingar/
Keywords högskolepedagogik
Subject categories Pedagogy

Abstract

En utvärdering av kursen HPE103 (5hp), en del av den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid Göteborgs universitet, på uppdrag av PIL-enheten, GU. Vidare skall utvärderingen studera de högskolepedagogiska kurserna i sitt organisatoriska sammanhang. Slutligen skall utvärderingen inkludera en delstudie av de tre kursplanernas förändring under perioden 2008 – 2011. Rapporten bygger på intervjuer med kursdeltagare och kursansvariga för kursen HPE103 ht 2010, vt 2011 och ht 2011, samt kursplaner, kursrapporter, kursvärderingar mm. Rapporten värderar de åtta generella områden som utvärderingen föreslås omfatta, enligt utvärderingsuppdraget, samt ger ett antal rekommendationer med förslag till förbättringar inom respektive område.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?