To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Arbete: Passion och explo… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Arbete: Passion och exploatering

Edited book
Authors Tuula Bergqvist
Gunnar Gillberg
Lars Ivarsson
ISBN 978-91-86983-26-0
Publisher Arbetsliv i omvandling 2011:03
Place of publication Växjö
Publication year 2011
Published at Department of Work Science
Language sv
Keywords Arbete, arbetsliv, passion, exploatering
Subject categories Other Social Sciences not elsewhere specified

Abstract

Det har skett omfattande förändringar i samhället som påverkar både våra möjligheter på arbetsmarknaden och våra föreställningar om arbete. De självstyrande, kreativa och alltmer innovationsinritade delarna av arbetsmarkanden och de allt hårdare reglerade delarna av arbetsmarkanden kan beskrivas i termer av en ökad polarisering. Detta får också konsekvenser för hur förhållandet mellan exploatering, passion och arbete kan förstås. Föreliggande nummer av tidskriften Arbetsliv i omvandling försöker på olika sätt att belysa denna problematik. Inledningsvis diskuteras de två centrala begreppen, passion och exploatering, i syfte att visa hur dessa kan utgöra analytiska redskap när man närmar sig olika områden och problem knutna till arbete och arbetsliv. Med hjälp av ett antal exempel lyfts därefter olika aspekter fram som speglar de förändringar som präglar dagens arbetsmarknad. Bidragen försöker var och en på sitt att visa hur olika individer och yrkesgrupper hanterar sina liv i spänningsfältet mellan passion och exploatering

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?