To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Genusarbetsdelning - expl… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Genusarbetsdelning - exploatering av kvinnors arbetskraft

Edited book
Authors Tuula Bergqvist
Gunnar Gillberg
Lars Ivarsson
ISBN 978-91-86983-26-0
Publisher Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper, Växjö
Place of publication Växjö
Publication year 2011
Published at Department of Work Science
Language sv
Keywords genus, genusarbetsdelning, arbete, arbetsvillkor, jämställdhet, work life balance
Subject categories Gender Studies, Other Social Sciences not elsewhere specified

Abstract

Artikeln diskuterar genusarbetsdelning som särskiljande då det gäller synen på kvinnors och mäns arbete och arbetsvillkor i Sverige i ett historiskt perspektiv och med en startpunkt i industrialiseringsprocessen. Fokus ligger på villkoren idag och på hur det moderna arbetslivet formats utifrån föreställningar kopplade till denna process. Artikeln diskuterar vad detta betyder då vi idag talar om work life balance och jämställdhet. Artikeln går bortom arbetsbegreppets könsneutrala förståelse och "fyller" det med kvinnor och män.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?