To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Barns lärande i ett livsl… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Barns lärande i ett livslångt perspektiv

Edited book
Authors Pia Williams
Sonja Sheridan
ISBN 978-91-47-10012-5
Publisher Liber
Place of publication Stockholm
Publication year 2011
Published at Department of Education, Communication and Learning
Language sv
Subject categories Children

Abstract

Barns lärande i ett livslångt perspektiv ger en mångfasetterad bild av forskningen om barns lärande och tillför viktig kunskap för utvecklingen av det förskolepedagogiska fältet. Boken är skriven av ledande nationella och internationella forskare från skilda forskningstraditioner och tar upp hur barn lär sig att förstå innebörder och se saker på nya sätt; relationen mellan lek, lärande och omsorg utifrån barns perspektiv och ett barnperspektiv; estetikens möjligheter i barns lärande samt vikten av att lärande för hållbar utveckling genomsyrar verksamheten i förskolan.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?