To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Förundersökning som under… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förundersökning som underlag för bedömning av en longitudinell studie av kompetensförsörjning inom Västra Götalandsregionen

Report
Authors Per-Olof Thång
Björn Ohlsson
Jan Holmer
Publisher Västra Götalandsregionen
Place of publication Göteborg
Publication year 2010
Published at Department of Education, Adult Learning Unit
Department of Work Science
Language sv
Links www.vgregion.se/upload/Regionkansli...
Keywords kompetensförsörjning, arbetsmarknadsprognoser, Västra Götalandsregionen
Subject categories Work Sciences

Abstract

Denna rapport redovisar utfallet av en förundersökning som underlag för bedömning av en longitudinell studie av arbetslivets kompetensförsörjning inom Västra Götaland. Den huvudfråga som finns i förgrunden är hur en återkommande och aktuell kunskap om kompetensförsörjningen ska kunna inhämtas som har ett prognostiskt värde inom en förhållandevis näraliggande framtid. Rapporten redovisar en genomgång och analys av de mest betydelsefulla prognosinstrumenten för såväl arbetskraft som utbildning som samhället erbjuder. Som framgår av texten har de befintliga instrumenten såväl förtjänster som brister. En betydande genomgående svaghet hos samtliga prognosinstrument är att de inte förmår att fånga in dynamiken i arbets- och samhällslivet, det som omvandlar, förändrar och driver utvecklingen i arbetslivet i stort, och inom enskilda typer av branscher, organisationer och verksamheter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?